Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.pretiosa-amulet.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.evrotur.eu , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които „Евротур Консулт″ ЕООД, ЕИК: 123456789, седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. „Брегалница“ 6 ,извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.evrotur.eu, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ. Потребител е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.evrotur.eu на своя компютър/таблет/телефон

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й, чрез предварително известие за желаната замяна по телефон или чрез контактната форма на сайта.

Цените, посочени на сайта включват опаковане.  Доставката се извършва по ЕКОНТ и е за сметка на КЛИЕНТЪТ . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.