Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина: www.evrotur.eu

Използвайки онлайн магазина www.evrotur.eu , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които „Евротур Консулт″ ЕООД, ЕИК: 103785614, СЪС седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. „Брегалница“ 6, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.evrotur.eu, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ. Потребител е всеки, който е заредил в Интернет страница www.evrotur.eu на своя компютър, таблет, телефон, или друго устройство, наричан за краткост КЛИЕНТ.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

Ние сме длъжни да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни, да защитаваме предоставената ни от клиента информация, да доставим поръчаните продукти в договорения срок на посочения адрес.

Всички подадени заявки се потвърждават по телефона или имейл чрез обаждане от служител на ТЪРГОВЕЦА.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на заплатената сума, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

При повече от две фиктивни или невалидни заявки, невалиден имейл адрес или грешен телефон за контакт – ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да блокира потребителя, както и да забрани достъпа по IP адрес.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. КЛИЕНТЪТ може да се откаже от незаявени предварително търговски съобщения по всяко време.

ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА.

Права и задължения на Клиента

КЛИЕНТЪТ е длъжен да посочи валиден телефон, Email адрес, както и адрес за доставка. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

КЛИЕНТА носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й, чрез предварително известие за желаната замяна по телефон или чрез контактната форма на сайта.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

Цени

Всички посочени цени в уеб сайта са в Български левове (ЛВ.) с включен ДДС за един брой.
Цените на продуктите могат да бъдат променяни, без да е необходимо предварително уведомяване на КЛИЕНТА. При промоция на даден продукт е зачертана старата цена на продукта и е посочена новата по-ниска цена.

Цените, посочени на сайта включват опаковане.

Доставка и срокове
Доставките се извършват само на територията на Република България.

Доставката се извършва по ЕКОНТ и е за сметка на КЛИЕНТЪТ, използването на дръга куриерска фирма и възможно и се таксува по тарифите на съответната фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и др. такси свързани с износа.

За стоки налични на склад в София- от 1 до 14 работни дни след потвърждаване на поръчката. В случаите на плащане по банков път – след постъпване на пълната сума по сметката на продавача.

За стоките, които не са налични в склад в София, срокът за доставка е от 3 до 8 седмици. За тях може да бъде поискано до 50% авансово плащане.

Връщане на продукти

Върщане на стока може да бъде направено в срок от 14 дни след получаването и от КЛИЕНТА, но преди тя да бъде монтирана и употребявана(чл. 55, ал.(1) от ЗЗП). В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да изпрати продуктите на ТЪРГОВЕЦА в идеален търговски вид и с ненарушена цялост на опаковката. Всички разходи по връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже връщане на стоката ако тя е използвана, с нарушена опаковка, непълна окомплектовка, нарушен търговски вид или с транспортна щета и в случаите когато стоката е изработена съобразно изискванията на КЛИЕНТА или по негова индивидуална поръчка (съгл. чл. 55, ал.(2), т.3 от ЗЗП).

Заплатени суми се възстановяват по банкова сметка на КЛИЕНТА. При връщане на закупени продукти, транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и не се възстановяват.

Рекламации се приемат по имейл, телефон или друг удобен за КЛИЕНТА начин, като той посочва причините за предявената рекламация.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да не приеме констатацията на КЛИЕНТА, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на КЛИЕНТА

Отказ на поръчка

КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от подадената поръчка в рамките на 24 часа от датата на подаването и, като уведоми ТЪРКОВЕЦА за това действие по телефон или имейл.

Обновено на: 28.07.2021 година.